מערכת שעות

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
05:00
05:20
06:20
אימון אינטרוולים
מועדון ריצה נופית
נופית

05:20
06:30
אימון אינטרוולים
קריות בוקר
בריכת אפק
05:15
06:30
אימון רצף/טמפו
קריות בוקר
בריכת אפק
05:30
05:30
06:30
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק

05:45
07:00
אימון קריטריום
כניסה לכפר חסידים

06:30
07:30
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
05:30
06:30
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק

06:20
07:20
אימון חיזוקים
בריכת אפק

06:30
07:30
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
05:30
11:00
שחייה,רכיבה,ריצה
סימולצית טריאתלון
מיקום משתנה
06:00
06:00
11:00
רכיבה ב2 דבוקות
ברזלנים וספרינט אולימפי
רכיבת כביש
בריכת אפק
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:00
12:00
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק
11:30
12:00
12:00
13:00
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
12:30
16:00
16:00
17:00
רצף/עליות
​קבוצת ריצה מקורות
חנתון
16:00
17:00
חיזוקים/הפוגות
​קבוצת ריצה יונידרס
מפעל
16:30
17:00
17:00
18:00
רצף/עליות
​קבוצת ריצה יונידרס
מפעל
17:00
18:00
אימון רצף
​קבוצת ריצה יונידרס
חוף קרית חיים
17:30
18:00
18:00
19:30
אימון טריינרים
בריכת אפק

19:15
20:15
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק

20:15
21:15
אינטרוולים/רצף
קבוצת ריצה מצפה עדי
מצפה עדי

20:15
21:15
מועדון ריצה עכו
עכו

20:15
21:15
אינטרוולים/רצף
בין הגבעות
קרית אתא

20:15
21:15
ריצה
יסעור ואחיהוד

20:15
21:15
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק
18:30
19:00
19:00
20:00
אימון אינטרוולים
קריות ערב
טיילת קרית ביאליק
19:15
20:15
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק

20:15
21:15
חיזוקים/עליות
קבוצת ריצה מצפה עדי
מצפה עדי

20:15
21:15
מועדון ריצה עכו
עכו

20:15
21:15
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
19:00
20:00
אימון רצף/טמפו
קריות ערב
טיילת קרית ביאליק

19:00
20:15
מפעל ימה

20:15
21:15
חיזוקים/הפוגות/רצף
בין הגבעות
קרית אתא

20:30
21:30
אימון רצף + חיזוקים
מועדון ריצה נופית
נופית

20:30
21:30
אימון רצף/טמפו
מתחילים קריות
טיילת קריית ביאליק
19:30
20:00
20:15
21:15
ריצה
יסעור ואחיהוד
20:30
20:30
21:30
אימון אינטרוולים וטכניקה
מועדון ריצה נופית
נופית

20:30
21:30
אימון אינטרוולים
מתחילים קריות
טיילת קריית ביאליק
21:00

ראשון

 • ​קבוצת ריצה מקורות רצף/עליות · חנתון
  16:00 - 17:00
 • ​קבוצת ריצה יונידרס רצף/עליות · מפעל
  17:00 - 18:00
 • אימון טריינרים בריכת אפק
  18:00 - 19:30
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  19:15 - 20:15
 • קבוצת ריצה מצפה עדי אינטרוולים/רצף · מצפה עדי
  20:15 - 21:15
 • מועדון ריצה עכו עכו
  20:15 - 21:15
 • בין הגבעות אינטרוולים/רצף · קרית אתא
  20:15 - 21:15
 • יסעור ואחיהוד ריצה
  20:15 - 21:15
 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  20:15 - 21:15

שני

 • מועדון ריצה נופית אימון אינטרוולים · נופית
  05:20 - 06:20
 • קריות בוקר אימון אינטרוולים · בריכת אפק
  05:20 - 06:30
 • קריות ערב אימון אינטרוולים · טיילת קרית ביאליק
  19:00 - 20:00
 • מועדון ריצה נופית אימון אינטרוולים וטכניקה · נופית
  20:30 - 21:30
 • מתחילים קריות אימון אינטרוולים · טיילת קריית ביאליק
  20:30 - 21:30

שלישי

 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  05:30 - 06:30
 • אימון קריטריום כניסה לכפר חסידים
  05:45 - 07:00
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  06:30 - 07:30
 • ​קבוצת ריצה יונידרס חיזוקים/הפוגות · מפעל
  16:00 - 17:00
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  19:15 - 20:15
 • קבוצת ריצה מצפה עדי חיזוקים/עליות · מצפה עדי
  20:15 - 21:15
 • מועדון ריצה עכו עכו
  20:15 - 21:15
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  20:15 - 21:15

רביעי

 • קריות בוקר אימון רצף/טמפו · בריכת אפק
  05:15 - 06:30
 • קריות ערב אימון רצף/טמפו · טיילת קרית ביאליק
  19:00 - 20:00
 • מפעל ימה
  19:00 - 20:15
 • בין הגבעות חיזוקים/הפוגות/רצף · קרית אתא
  20:15 - 21:15
 • מועדון ריצה נופית אימון רצף + חיזוקים · נופית
  20:30 - 21:30
 • מתחילים קריות אימון רצף/טמפו · טיילת קריית ביאליק
  20:30 - 21:30

חמישי

 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  05:30 - 06:30
 • אימון חיזוקים בריכת אפק
  06:20 - 07:20
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  06:30 - 07:30
 • ​קבוצת ריצה יונידרס אימון רצף · חוף קרית חיים
  17:00 - 18:00
 • יסעור ואחיהוד ריצה
  20:15 - 21:15

שישי

 • סימולצית טריאתלון שחייה,רכיבה,ריצה · מיקום משתנה
  05:30 - 11:00
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  11:00 - 12:00
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  12:00 - 13:00

שבת

 • רכיבת כביש רכיבה ב2 דבוקות
  ברזלנים וספרינט אולימפי · בריכת אפק
  06:00 - 11:00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
06:00
06:20
07:20
אימון חיזוקים
בריכת אפק
06:30
07:00

חמישי

 • אימון חיזוקים בריכת אפק
  06:20 - 07:20
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
05:00
05:20
06:30
אימון אינטרוולים
קריות בוקר
בריכת אפק
05:15
06:30
אימון רצף/טמפו
קריות בוקר
בריכת אפק
05:30
05:30
06:30
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק

05:45
07:00
אימון קריטריום
כניסה לכפר חסידים

06:30
07:30
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
05:30
06:30
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק

06:20
07:20
אימון חיזוקים
בריכת אפק

06:30
07:30
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
05:30
11:00
שחייה,רכיבה,ריצה
סימולצית טריאתלון
מיקום משתנה
06:00
06:00
11:00
רכיבה ב2 דבוקות
ברזלנים וספרינט אולימפי
רכיבת כביש
בריכת אפק
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:00
12:00
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק
11:30
12:00
12:00
13:00
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
12:30
18:00
18:00
19:30
אימון טריינרים
בריכת אפק

19:15
20:15
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק

20:15
21:15
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק
18:30
19:00
19:15
20:15
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק

20:15
21:15
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
19:30
20:00
20:30
21:00

ראשון

 • אימון טריינרים בריכת אפק
  18:00 - 19:30
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  19:15 - 20:15
 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  20:15 - 21:15

שני

 • קריות בוקר אימון אינטרוולים · בריכת אפק
  05:20 - 06:30

שלישי

 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  05:30 - 06:30
 • אימון קריטריום כניסה לכפר חסידים
  05:45 - 07:00
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  06:30 - 07:30
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  19:15 - 20:15
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  20:15 - 21:15

רביעי

 • קריות בוקר אימון רצף/טמפו · בריכת אפק
  05:15 - 06:30

חמישי

 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  05:30 - 06:30
 • אימון חיזוקים בריכת אפק
  06:20 - 07:20
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  06:30 - 07:30

שישי

 • סימולצית טריאתלון שחייה,רכיבה,ריצה · מיקום משתנה
  05:30 - 11:00
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  11:00 - 12:00
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  12:00 - 13:00

שבת

 • רכיבת כביש רכיבה ב2 דבוקות
  ברזלנים וספרינט אולימפי · בריכת אפק
  06:00 - 11:00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
20:00
20:15
21:15
אינטרוולים/רצף
בין הגבעות
קרית אתא
20:15
21:15
חיזוקים/הפוגות/רצף
בין הגבעות
קרית אתא
20:30
21:00

ראשון

 • בין הגבעות אינטרוולים/רצף · קרית אתא
  20:15 - 21:15

רביעי

 • בין הגבעות חיזוקים/הפוגות/רצף · קרית אתא
  20:15 - 21:15
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
05:00
05:20
06:30
אימון אינטרוולים
קריות בוקר
בריכת אפק
05:15
06:30
אימון רצף/טמפו
קריות בוקר
בריכת אפק
05:30
05:30
06:30
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק

05:45
07:00
אימון קריטריום
כניסה לכפר חסידים

06:30
07:30
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
05:30
06:30
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק

06:20
07:20
אימון חיזוקים
בריכת אפק

06:30
07:30
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
05:30
11:00
שחייה,רכיבה,ריצה
סימולצית טריאתלון
מיקום משתנה
06:00
06:00
11:00
רכיבה ב2 דבוקות
ברזלנים וספרינט אולימפי
רכיבת כביש
בריכת אפק
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:00
12:00
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק
11:30
12:00
12:00
13:00
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
12:30
18:00
18:00
19:30
אימון טריינרים
בריכת אפק

19:15
20:15
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק

20:15
21:15
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק
18:30
19:00
19:15
20:15
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק

20:15
21:15
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
19:30
20:00
20:30
21:00

ראשון

 • אימון טריינרים בריכת אפק
  18:00 - 19:30
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  19:15 - 20:15
 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  20:15 - 21:15

שני

 • קריות בוקר אימון אינטרוולים · בריכת אפק
  05:20 - 06:30

שלישי

 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  05:30 - 06:30
 • אימון קריטריום כניסה לכפר חסידים
  05:45 - 07:00
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  06:30 - 07:30
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  19:15 - 20:15
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  20:15 - 21:15

רביעי

 • קריות בוקר אימון רצף/טמפו · בריכת אפק
  05:15 - 06:30

חמישי

 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  05:30 - 06:30
 • אימון חיזוקים בריכת אפק
  06:20 - 07:20
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  06:30 - 07:30

שישי

 • סימולצית טריאתלון שחייה,רכיבה,ריצה · מיקום משתנה
  05:30 - 11:00
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  11:00 - 12:00
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  12:00 - 13:00

שבת

 • רכיבת כביש רכיבה ב2 דבוקות
  ברזלנים וספרינט אולימפי · בריכת אפק
  06:00 - 11:00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
05:00
05:20
06:20
אימון אינטרוולים
מועדון ריצה נופית
נופית
05:30
06:00
20:30
20:30
21:30
אימון אינטרוולים וטכניקה
מועדון ריצה נופית
נופית
20:30
21:30
אימון רצף + חיזוקים
מועדון ריצה נופית
נופית
21:00

שני

 • מועדון ריצה נופית אימון אינטרוולים · נופית
  05:20 - 06:20
 • מועדון ריצה נופית אימון אינטרוולים וטכניקה · נופית
  20:30 - 21:30

רביעי

 • מועדון ריצה נופית אימון רצף + חיזוקים · נופית
  20:30 - 21:30
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
19:00
19:00
20:15
מפעל ימה
19:30
20:00

רביעי

 • מפעל ימה
  19:00 - 20:15
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
05:00
05:20
06:30
אימון אינטרוולים
קריות בוקר
בריכת אפק
05:15
06:30
אימון רצף/טמפו
קריות בוקר
בריכת אפק
05:30
06:00
06:20
07:20
אימון חיזוקים
בריכת אפק
06:30
07:00

שני

 • קריות בוקר אימון אינטרוולים · בריכת אפק
  05:20 - 06:30

רביעי

 • קריות בוקר אימון רצף/טמפו · בריכת אפק
  05:15 - 06:30

חמישי

 • אימון חיזוקים בריכת אפק
  06:20 - 07:20
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
06:00
06:20
07:20
אימון חיזוקים
בריכת אפק
06:30
07:00
20:30
20:30
21:30
אימון אינטרוולים
מתחילים קריות
טיילת קריית ביאליק
20:30
21:30
אימון רצף/טמפו
מתחילים קריות
טיילת קריית ביאליק
21:00

שני

 • מתחילים קריות אימון אינטרוולים · טיילת קריית ביאליק
  20:30 - 21:30

רביעי

 • מתחילים קריות אימון רצף/טמפו · טיילת קריית ביאליק
  20:30 - 21:30

חמישי

 • אימון חיזוקים בריכת אפק
  06:20 - 07:20
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
06:00
06:20
07:20
אימון חיזוקים
בריכת אפק
06:30
07:00
19:00
19:00
20:00
אימון אינטרוולים
קריות ערב
טיילת קרית ביאליק
19:00
20:00
אימון רצף/טמפו
קריות ערב
טיילת קרית ביאליק
19:30

שני

 • קריות ערב אימון אינטרוולים · טיילת קרית ביאליק
  19:00 - 20:00

רביעי

 • קריות ערב אימון רצף/טמפו · טיילת קרית ביאליק
  19:00 - 20:00

חמישי

 • אימון חיזוקים בריכת אפק
  06:20 - 07:20
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
16:00
16:00
17:00
חיזוקים/הפוגות
​קבוצת ריצה יונידרס
מפעל
16:30
17:00
17:00
18:00
רצף/עליות
​קבוצת ריצה יונידרס
מפעל
17:00
18:00
אימון רצף
​קבוצת ריצה יונידרס
חוף קרית חיים
17:30

ראשון

 • ​קבוצת ריצה יונידרס רצף/עליות · מפעל
  17:00 - 18:00

שלישי

 • ​קבוצת ריצה יונידרס חיזוקים/הפוגות · מפעל
  16:00 - 17:00

חמישי

 • ​קבוצת ריצה יונידרס אימון רצף · חוף קרית חיים
  17:00 - 18:00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
20:00
20:15
21:15
ריצה
יסעור ואחיהוד
20:15
21:15
ריצה
יסעור ואחיהוד
20:30
21:00

ראשון

 • יסעור ואחיהוד ריצה
  20:15 - 21:15

חמישי

 • יסעור ואחיהוד ריצה
  20:15 - 21:15
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
20:00
20:15
21:15
אינטרוולים/רצף
קבוצת ריצה מצפה עדי
מצפה עדי
20:15
21:15
חיזוקים/עליות
קבוצת ריצה מצפה עדי
מצפה עדי
20:30
21:00

ראשון

 • קבוצת ריצה מצפה עדי אינטרוולים/רצף · מצפה עדי
  20:15 - 21:15

שלישי

 • קבוצת ריצה מצפה עדי חיזוקים/עליות · מצפה עדי
  20:15 - 21:15
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
16:00
16:00
17:00
רצף/עליות
​קבוצת ריצה מקורות
חנתון
16:30

ראשון

 • ​קבוצת ריצה מקורות רצף/עליות · חנתון
  16:00 - 17:00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
20:00
20:15
21:15
מועדון ריצה עכו
עכו
20:15
21:15
מועדון ריצה עכו
עכו
20:30
21:00

ראשון

 • מועדון ריצה עכו עכו
  20:15 - 21:15

שלישי

 • מועדון ריצה עכו עכו
  20:15 - 21:15
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
05:00
05:20
06:20
אימון אינטרוולים
מועדון ריצה נופית
נופית

05:20
06:30
אימון אינטרוולים
קריות בוקר
בריכת אפק
05:15
06:30
אימון רצף/טמפו
קריות בוקר
בריכת אפק
05:30
05:30
11:00
שחייה,רכיבה,ריצה
סימולצית טריאתלון
מיקום משתנה
06:00
06:20
07:20
אימון חיזוקים
בריכת אפק
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
16:00
16:00
17:00
רצף/עליות
​קבוצת ריצה מקורות
חנתון
16:00
17:00
חיזוקים/הפוגות
​קבוצת ריצה יונידרס
מפעל
16:30
17:00
17:00
18:00
רצף/עליות
​קבוצת ריצה יונידרס
מפעל
17:00
18:00
אימון רצף
​קבוצת ריצה יונידרס
חוף קרית חיים
17:30
19:00
19:00
20:00
אימון אינטרוולים
קריות ערב
טיילת קרית ביאליק
19:00
20:00
אימון רצף/טמפו
קריות ערב
טיילת קרית ביאליק

19:00
20:15
מפעל ימה

20:15
21:15
חיזוקים/הפוגות/רצף
בין הגבעות
קרית אתא

20:30
21:30
אימון רצף + חיזוקים
מועדון ריצה נופית
נופית

20:30
21:30
אימון רצף/טמפו
מתחילים קריות
טיילת קריית ביאליק
19:30
20:00
20:15
21:15
אינטרוולים/רצף
קבוצת ריצה מצפה עדי
מצפה עדי

20:15
21:15
מועדון ריצה עכו
עכו

20:15
21:15
אינטרוולים/רצף
בין הגבעות
קרית אתא

20:15
21:15
ריצה
יסעור ואחיהוד
20:15
21:15
חיזוקים/עליות
קבוצת ריצה מצפה עדי
מצפה עדי

20:15
21:15
מועדון ריצה עכו
עכו
20:15
21:15
ריצה
יסעור ואחיהוד
20:30
20:30
21:30
אימון אינטרוולים וטכניקה
מועדון ריצה נופית
נופית

20:30
21:30
אימון אינטרוולים
מתחילים קריות
טיילת קריית ביאליק
21:00

ראשון

 • ​קבוצת ריצה מקורות רצף/עליות · חנתון
  16:00 - 17:00
 • ​קבוצת ריצה יונידרס רצף/עליות · מפעל
  17:00 - 18:00
 • קבוצת ריצה מצפה עדי אינטרוולים/רצף · מצפה עדי
  20:15 - 21:15
 • מועדון ריצה עכו עכו
  20:15 - 21:15
 • בין הגבעות אינטרוולים/רצף · קרית אתא
  20:15 - 21:15
 • יסעור ואחיהוד ריצה
  20:15 - 21:15

שני

 • מועדון ריצה נופית אימון אינטרוולים · נופית
  05:20 - 06:20
 • קריות בוקר אימון אינטרוולים · בריכת אפק
  05:20 - 06:30
 • קריות ערב אימון אינטרוולים · טיילת קרית ביאליק
  19:00 - 20:00
 • מועדון ריצה נופית אימון אינטרוולים וטכניקה · נופית
  20:30 - 21:30
 • מתחילים קריות אימון אינטרוולים · טיילת קריית ביאליק
  20:30 - 21:30

שלישי

 • ​קבוצת ריצה יונידרס חיזוקים/הפוגות · מפעל
  16:00 - 17:00
 • קבוצת ריצה מצפה עדי חיזוקים/עליות · מצפה עדי
  20:15 - 21:15
 • מועדון ריצה עכו עכו
  20:15 - 21:15

רביעי

 • קריות בוקר אימון רצף/טמפו · בריכת אפק
  05:15 - 06:30
 • קריות ערב אימון רצף/טמפו · טיילת קרית ביאליק
  19:00 - 20:00
 • מפעל ימה
  19:00 - 20:15
 • בין הגבעות חיזוקים/הפוגות/רצף · קרית אתא
  20:15 - 21:15
 • מועדון ריצה נופית אימון רצף + חיזוקים · נופית
  20:30 - 21:30
 • מתחילים קריות אימון רצף/טמפו · טיילת קריית ביאליק
  20:30 - 21:30

חמישי

 • אימון חיזוקים בריכת אפק
  06:20 - 07:20
 • ​קבוצת ריצה יונידרס אימון רצף · חוף קרית חיים
  17:00 - 18:00
 • יסעור ואחיהוד ריצה
  20:15 - 21:15

שישי

 • סימולצית טריאתלון שחייה,רכיבה,ריצה · מיקום משתנה
  05:30 - 11:00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
05:30
05:45
07:00
אימון קריטריום
כניסה לכפר חסידים
05:30
11:00
שחייה,רכיבה,ריצה
סימולצית טריאתלון
מיקום משתנה
06:00
06:20
07:20
אימון חיזוקים
בריכת אפק
06:00
11:00
רכיבה ב2 דבוקות
ברזלנים וספרינט אולימפי
רכיבת כביש
בריכת אפק
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
18:00
18:00
19:30
אימון טריינרים
בריכת אפק
18:30
19:00

ראשון

 • אימון טריינרים בריכת אפק
  18:00 - 19:30

שלישי

 • אימון קריטריום כניסה לכפר חסידים
  05:45 - 07:00

חמישי

 • אימון חיזוקים בריכת אפק
  06:20 - 07:20

שישי

 • סימולצית טריאתלון שחייה,רכיבה,ריצה · מיקום משתנה
  05:30 - 11:00

שבת

 • רכיבת כביש רכיבה ב2 דבוקות
  ברזלנים וספרינט אולימפי · בריכת אפק
  06:00 - 11:00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
05:30
05:30
06:30
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק
05:30
06:30
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק

06:20
07:20
אימון חיזוקים
בריכת אפק

06:30
07:30
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
05:30
11:00
שחייה,רכיבה,ריצה
סימולצית טריאתלון
מיקום משתנה
06:00
06:30
06:30
07:30
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:00
12:00
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק
11:30
12:00
12:00
13:00
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
12:30
19:00
19:15
20:15
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק

20:15
21:15
כל הרמות
אימון שחייה
בריכת אפק
19:15
20:15
מתחילים
אימון שחייה
בריכת אפק

20:15
21:15
מתקדמים
אימון שחייה
בריכת אפק
19:30
20:00
20:30
21:00

ראשון

 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  19:15 - 20:15
 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  20:15 - 21:15

שלישי

 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  05:30 - 06:30
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  06:30 - 07:30
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  19:15 - 20:15
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  20:15 - 21:15

חמישי

 • אימון שחייה כל הרמות · בריכת אפק
  05:30 - 06:30
 • אימון חיזוקים בריכת אפק
  06:20 - 07:20
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  06:30 - 07:30

שישי

 • סימולצית טריאתלון שחייה,רכיבה,ריצה · מיקום משתנה
  05:30 - 11:00
 • אימון שחייה מתחילים · בריכת אפק
  11:00 - 12:00
 • אימון שחייה מתקדמים · בריכת אפק
  12:00 - 13:00
No events available!

אנחנו כאן לכל שאלה

X