fbpx

תקנון החברה והאתר

כללי

 • אתר וחברת “פור פיטנס נ.ד. בע”מ” בבעלות נמרוד אלימלך ודן קוני (ח.פ. 515941060) הוא בעליו החוקיים של האתר 4fitness.co.il, אתר אינפורמטיבי בתחום הספורט והכושר, מכירת בין היתר ציוד ספורט והרשמה לפעילויות ספורט שונות- הכל באתר האינטרנט הנ”ל  ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצריו (להלן:”החברה“, לצורכי הנוחות תיקרא החברה ככל שהינה ע.מ או ע.פ ו/או “האתר” ו/או “בעל האתר” ו/או “בית העסק“), המכירה נעשית באמצעות רשת האינטרנט ו/או בבית העסק. 
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 • בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע”י המבקרים (להלן: “המשתמש” ו/או “לקוח“) לרבות הרכישה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעה בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 • נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה, החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 • על המזמין להיות תושב ישראל בעל ת.ז ישראלית ומעל גיל 18 ושאינו פסול דין, בעל כרטיס אשראי ישראלי בתוקף.

שירות לקוחות

 1. במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד טופס יצירת קשר שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.
 2. פעילות החברה לתמיכה ומענה ככל שיפורסם טלפון להזמנות ו/או תמיכה באתר א-ה, 9:00-17:00 , שישי 9:00 – 13:00.

פרטי התקשרות של האתר

 1. מייל המפורסם באתר , טלפון: המפורסם באתר.
 2. ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ונושא.

סודיות המידע ומדיניות פרטיות

 1. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסורם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
 2. פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.
 3. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.
 4. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
 5. החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני ו/או בהתאם לתקן הבינלאומי PCI DSS- תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים (שירות של צד ג’).

ביטול מנוי חודשי

 1. לא יתאפשר החזר כספי באמצע החודש. בית העסק עושה מאמצים רבים לענות לביקושים ולספק מאמנים בכל זמן נתון, בעזרת תכנון חודשי. ביטול מנוי ייכנס לתוקף מתחילת החודש שאחריי מתן ההודעה על ביטול המנוי.
 2. ההודעה על סיום המנוי תעשה בכתב.
מדיניות ביטול קורסי שחייה:
 ביטול עד שבוע מתחילת הקורס יוחזרו 75% מסכום הקורס.
ביטול עד שבועיים מתחילת הקורס יוחזרו 50% מסכום הקורס.
לא יתבצע החזר לשיעור השישי ומעלה !!
 

קניין רוחני ובעלות על האתר

 1. כל הזכויות באתר לרבות תמונות, השירותים עצמם לרבות הנתונים, צורתם, סידורם, הפורמט, היקפם, מאגרים, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, לשכפל, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

תוכן האתר ופרסומות בו

 1. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.
 2. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף “מסך המוצר” הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.

תנאים בהשתתפות בפעילויות החברה

על המשתתפים לחתום על הצהרת בריאות ולרכוש וביטוח מתאים.

 1. על כל שינוי במצב הרפואי יש לדווח או להפסיק את הפעילות עד הוצאת אישור רפואי מתאים.
 2. טרם הצטרפות לקבוצת טריאתלון יש להצטייד בביטוח מתאים לפעילות הטריאתלון. ההרשמה היא על אחריות המשתתף.
 3. טרם השתתפות בפעילות רכיבת אופניים יש לחתום על תקנון הרכיבה. אין להשתתף בפעילות טרם חתימה על התקנון.
 4. שינוי שיבוץ לאימון מבלי להודיע מראש ולקבל אישור אינו תקף ואינו מבטיח מקום בקבוצה המתאימה.

הוראות בטיחות וכללי התנהגות

 1. כחלק מהשתתפות בפעילות החברה כלקוח הינכם משתמשים במתקנים שונים כגון מתקני רחצה של הקאנטרי. יובהר כי השימוש במתקני הקאנטרי שלא כחלק מאימון הקבוצה אסורה בהחלט.
 2. ניתן לצרף מלווה אחד בלבד לכל החוגים. המלווים אינם רשאים להשתתף בפעילויות השונות לרבות כניסה למתקני הרחצה בפרט לבריכה.
 3. הכניסה לחוגי השחייה מותרת כרבע שעה לפני תחילת החוג והיציאה עד חצי שעה מסוף החוג.
 4. חובה לראות כרטיס מנוי או כרטיסיה בכניסה לחוגי השחייה.

שימוש בתמונות המשתתפים

 1. מעת לעת נעשים צלומים באירועים שונים של פעילויות החברה. כחלק מהצילומים יילקחו תמונות אשר בהם מופיעים תמונות עם הפנים של המשתתפים. הנכם מאשרים (במידה והנכם קטינים קיבלתם אישור הוריכם או האופטרופוס החוקי שלכם לעניין זה) כי הינכם מאפשרים לבעל האתר ו/או החברה להציג תמונות שלכם מהפעילויות השונות לצורכי שיווק וקידום פעילות החברה. ככל שתרצו להסיר תמונתכם תוכלו לפנות באזור הצור קשר בהודעה כתובה ובבקשה להסיר את התמונה. החברה תעשה מאמצים להסיר בהקדם את התמונה.

הגבלת אחריות

 1. האתר אינו אחראי על אופי השימוש של המוצרים ו/או השירותים ו/או החוגים, האחריות השימוש והשלכותיה היא של המשתמש בלבד.
 2. ככל שהינכם מרגישים ברע או עומס יתר באימון עליכם לעצור את האימון להודיע למדריך ולהישמע להוראותיו.
 3. עליכם למלא אחר תקנוני ההשתפות הספציפים לכל פעילות.
 4. אימוני הניסיון הם על אחריות המשתמש בלבד.
 5. החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
 6. הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע”י הלקוח לכל היותר.

תנאים נוספים

 1. כותרות הפרקים משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 2. במידה ויש סתירות בין הסעיפים יגברו אלו שסבירים יותר בנסיבות ובהקשר
X
דילוג לתוכן